მთავარი
 
 
 
 
«    თებერვალი    » «    2019    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 სულ ვიზიტორები :  36468
ვიზიტორები დღეს : 233


მასაჟისტი. III , IV საფეხური.
მასაჟისტი -  III , IV საფეხური

 

დასაქმების სფერო:

მასაჟისტი არის სამედიცინო პერსონალი,  რომელსაც შეუძლია მუშაობა - სხვადასხვა სახის ავადმყოფობის მქონე პაციენტთა სამედიცინო რეაბილიტაციის ყველა: ჰოსპიტალურ, კონვალესცენტურ და პოსტკონვალესცენტურ ფაზაში.მასაჟისტი შეიძლება დასაქმდეს სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში: საავადმყოფოში, პოლიკლინიკაში, დისპანსერებში, სანატორიუმებში, სპორტულ გუნდებში, ბალეტისა და ცეკვის ანსამბლებში; ჰიგიენური პროფილის სალონებში; სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრებში; სკოლებში,საბავშვო ბაღებში,ბავშვთა და ინვალიდთა სახლებში,პანსიონებში. მასაჟისტს შეუძლია ექიმი-რეაბილიტოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ ბინაზე მომსახურება


მინიჭებული კვალიფიკაცია:

საგანმანათლებლო პროგრამა მასაჟისტის III საფეხურის წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში მიენიჭება მასაჟისტის III საფეხურის პროფესიული  კვალიფიკაცია ;  გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული პროფესიული დიპლომი.

სწავლის ხანგრძლივობა: 42 კვირა - 60 კრედიტი

საგანმანათლებლო პროგრამა მასაჟისტის IV საფეხურის წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში მიენიჭება მასაჟისტის IV საფეხურის პროფესიული  კვალიფიკაცია ; გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული პროფესიული დიპლომი.

სწავლის ხანგრძლივობა: 40 კვირა - 45 კრედიტი

მასაჟისტის მესამე საფეხურის პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა მინიმალური ასაკი 18 წელი.

მასაჟისტის მეოთხე საფეხურის პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა მასაჟისტის მესამე საფეხურის კვლიფიკციის დადასტურება.

 
 
© IMEDI 2010 Created By VISUAL STUDIO