მთავარი
 
 
 
 
«    იანვარი    » «    2019    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 სულ ვიზიტორები :  36040
ვიზიტორები დღეს : 342


ექთნის თანაშემწე. III საფეხურიექთნის თანაშემწე  III საფეხური


სფეროს აღწერა:

ექთნის თანაშემწე არის სამედიცინო პერსონალი, რომელიც მუშაობს ექთნის ან/და ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ. მისი საქმიანობა მოიცავს: ზედამხედველობის ქვეშ ფიზიკური და ფსიქიკური დაავადებების მქონე, ასევე უნარშეზღუდულ და ტერმინალურ პაციენტებზე ზრუნვას. პრევენციულ და სხვა ტიპის ჯანდაცვით ღონისძიებებში მონაწილეობას. 

 

დასაქმების სფერო:

მოსავლელი პირის ინდივიდუალური (ასაკობრივი, სოციალური, ფსიქოლოგიური) და დაავადების თავისებურებათა გათვალისწინებით,  მესამე საფეხურის ექთნის თანაშემწის დასაქმების ადგილებია: ხანგრძლივი სამედიცინო მომსახურების დაწესებულებაში (მოხუცთა თავშესაფარი, ბავშვთა სახლები); ბინაზე მოვლის სამსახურში,  სტაციონარი, ჰოსპისი. 

  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: 

საგანმანათლებლო პროგრამის - ექთნის თანაშემწის III საფეხურის წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში მიენიჭება  ექთნის თანაშემწის III საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია და გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული პროფესიული  დიპლომი.

სწავლის ხანგრძლივობა: 80 კვირა ;  90 კრედიტი

 
 
© IMEDI 2010 Created By VISUAL STUDIO