მთავარი
 
 
 
 
«    იანვარი    » «    2019    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 სულ ვიზიტორები :  36040
ვიზიტორები დღეს : 342


კბილის ტექნიკოსი. III , IV , V საფეხური.კბილის ტექნიკოსი - III , IV , V საფეხური.

 


დასაქმების სფერო : 

კბილის ტექნიკოსის პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია იმუშაოს  კბილის სატექნიკო ლაბორატორიაში.

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია : 

საგანამანათლებლო პროგრამის - კბილის ტექნიკოსის III საფეხურის წარმატებით  დაძლევის შემთხვევაში კურსდამთავრებულს ენიჭება  კბილის ტექნიკოსის  III  საფეხურის პროფსესიული კვალიფიკაცია და გაიცემა პროფესიული  დიპლომი. 

სწავლის ხანგრძლივობა - 61 კვირა ; 60 კრედიტი. 
 

საგანმანათლებლო პროგრამის - კბილის ტექნიკოსის IV საფეხურის წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში კურსდამთავრებულს ენიჭება კბილის ტექნიკოსის  IV  საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია და გაიცემა შესაბამისი პროფესიული  დიპლომი.

სწავლის ხანგრძლივობა - 35 კვირა ; 30 კრედიტი.

საგანმანათლებლო პროგრამის - კბილის ტექნიკოსის V საფეხურის წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში კურსდამთავრებულს ენიჭება კბილის ტექნიკოსის  V  საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია და გაიცემა შესაბამისი პროფესიული  დიპლომი.

სწავლის ხანგრძლივობა - 35 კვირა ; 30 კრედიტი.მესამე საფეხურის პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა ზოგადი საბაზო განათლება.

მეოთხე საფეხურის პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა მესამე საფეხურის კვალიფიკაციის დადასტურება.

მეხუთე საფეხურის პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა მეოთხე საფეხურის კვალიფიკაციის დადასტურება.


 

 
 
© IMEDI 2010 Created By VISUAL STUDIO