მთავარი
 
 
 
 
«    ივლისი    » «    2018    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 სულ ვიზიტორები :  33073
ვიზიტორები დღეს : 113                                                ”სწავლა - ცოდნა - პროფესიონალიზმი”

   

   2013 წლის 31 ოქტომბრის განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული საგანმანათლებლო  დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს № 28 გადაწყვეტილებით, შ.პ.ს. პროფესიულ კოლეჯ იმედს მიენიჭა საზოგადოებრივი კოლეჯის სტატუსი. 

   საგანმანათლებლო დაწესებულების  მისიაა მაღალხარისხიანი საგანმანათლებლო საქმიანობის   განხორციელება. საზოგადოების, სახელმწიფოსა და ადგილობრივი შრომის ბაზრის მოთხოვნილებების შესაბამისად კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური, პროფესიონალი სპეციალისტების მომზადება.  

     პრაქტიკოსსპეციალისტების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ ცოდნაზე დაფუძნებული თანამედროვე შრომის ბაზრის, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო, მოთხოვნების დაკმაყოფილებას პროფესიული განათლების სფეროში დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში. 

   ქმედითი, თანმიმდევრული ღონისძიებების გატარება საგანმანათლებლო დაწესებულების უწყვეტი, დინამიური თვითგანვითარებისათვის;

   სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენება,  მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნა და მუდმივი განახლება;  
   პროფესიული სწავლების მრავალსაფეხურიანობისა და მრავალფეროვნების გათვალისწინებით,  პროფესიული განათლების მიღების, პროფესიული განვითარების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ხელშეწყობა;

   განათლების ხელმისაწვდომობისა და საჯაროობიის უზრუნველყოფა, სტუდენტზე ორიენტირებული სასწავლო გარემოს შექმნა;

   ზრუნვა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პროფესიულ   სტუდენტთათვის სწავლის პირობების შესაქმნელად;

   დასახული მისიის შესასრულებლად საგანმანათლებლო დაწესებულება უზრუნველყოფს შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული მაღალი ხარისხის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნას, მათ რეალიზაციას და მუდმივ განახლებას

დაწვრილებით >>
სიახლეები
სერტიფიკატების გადაცემის საზეიმო ცერემონიალი კარიტასში
პრაქტიკული კომპონენტი შპს "დავით გაგუას კლინიკაში"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
 
 
© IMEDI 2010 Created By VISUAL STUDIO